Thursday, 23 September 2010

Selepas Ini........

Alhamdulillah siri Mutiara Al-Quran, satu hari satu juz ini tamat pada 30 Ramadan 1431. Re-arrangement dan penamaan semula title setiap entry blog ini telah pun dilakukan bagi memudahkan rujukan.

Ada rancangan untuk review dan revise serta memasukkan index kepada Mutiara Al-Quran ini seterusnya dibukukan. Sebarang cadangan adalah dialu-alukan. Boleh emailkan ke : abu.muaz@ymail.com.

InsyaAllah satu lagi siri berkaitan dengan Al-Quran, Mutiara Tafsir Juz Amma, akan dimulakan pada 1 Oktober di http://tafsir-juz-amma.blogspot.com/. Semoga usaha ini diberkati dan dipermudahkan oleh Allah s.w.t.

Khatam Al-Quran dalam Sebulan

Pesanan Rasulullah s.a.w. kepada Abdullah bin Amru Al-Ash:

"Khatamkanlah Al-Quran setiap bulan."
(RS150; Bukhari, Muslim)

Juz 1 : Al-Faatihah, 1:1 - Al-Baqarah, 2:141

1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (iaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (Al-Faatihah, 1 : 1-7)

2. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (Al-Baqarah, 2 : 42)

3. Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab? Maka tidakkah kamu berfikir? (Al-Baqarah, 2 : 44)

4. Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) solat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, (iaitu) orang-orang yang meyakini, bahawa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahawa mereka akan kembali kepada-Nya. (Al-Baqarah, 2 : 45&46)

5. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhuatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Al-Baqarah, 2 : 62)

6. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, kerana takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah, 2 : 74)

7. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari padamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada seksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. (Al-Baqarah, 2 : 85)

8. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhuatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Al-Baqarah, 2 : 112)

9. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (Al-Baqarah, 2 : 120)

10. Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah. (Al-Baqarah, 2 : 138)